SGP Pomgrad

 

O nas

Skupina SGP Pomgrad je skupina lastniško povezanih podjetij, katerih obvladujoča družba je SGP Pomgrad d. d.

Vse družbe v Skupini SGP Pomgrad so specializirane za izvajanje posameznih del iz širokega spektra gradbenih dejavnosti. Tako lahko na trgu ponudimo celovite storitve s področja gradbeništva, kar nam omogočajo sinergijske povezave med podjetji v skupini, prilagodljivost zahtevam trga in posameznim investitorjem.

 

Naše vrednote

Kakovostna gradnja lahko poteka le na trdnih temeljih, zato pri SGP Pomgrad naše poslovanje gradimo na temeljnih vrednotah.

Osnovni podatki

Osnovni podatki podjetja
Osebna izkaznica
Poslovno poročilo 2010
Poslovno poročilo 2011

 

Uprava

Slika uprave

Družba ima od 1. 10. 2010 tričlansko upravo. Predsednik uprave je Tadej Ružič, pristojen za vodenje družbe in korporativni nadzor nad delovanjem hčerinskih in drugih podjetij, v katerih ima družba deleže. Namestnik predsednika je Boris Sapač, pristojen za tehnično in komercialno področje. Tretji član uprave je Igor Banič, pristojen za finance in kontroling.

Vsi trije člani imajo štiriletni mandat in družbo napram tretjim osebam zastopajo samostojno, ne glede na notranjo razdelitev dela.

© Studio Marketing JWT 2011