O nas

Skupina SGP Pomgrad je skupina lastniško povezanih podjetij, katerih obvladujoča družba je SGP Pomgrad d. d.

Vse družbe v Skupini SGP Pomgrad so specializirane za izvajanje posameznih del iz širokega spektra gradbenih dejavnosti. Tako lahko na trgu ponudimo celovite storitve s področja gradbeništva, kar nam omogočajo sinergijske povezave med podjetji v skupini, prilagodljivost zahtevam trga in posameznim investitorjem.

 

Naše vrednote

Kakovostna gradnja lahko poteka le na trdnih temeljih, zato pri SGP Pomgrad naše poslovanje gradimo na temeljnih vrednotah.

Osnovni podatki

Osnovni podatki podjetja
Osebna izkaznica
Poslovno poročilo 2013
Poslovno poročilo 2011
Poslovno poročilo 2010

 

Uprava

Družba ima tričlansko upravo. Predsednik uprave je Igor Banič, pristojen za vodenje družbe in korporativni nadzor nad delovanjem hčerinskih in drugih podjetij, v katerih ima družba deleže. Namestnik predsednika je Boris Sapač, pristojen za tehnično in komercialno področje. Tretji član uprave je Iztok Polanič pristojen za naložbe in kontroling.

Vsi trije člani družbo napram tretjim osebam zastopajo samostojno, ne glede na notranjo razdelitev dela.

© Studio Marketing 2016